میهن وب هاست

هتزنر

حراج سرور اختصاصی

آفرهای هتزنر

آفرهای سرور

سرور ارزان

سرور هتزنر

سرور میهن وب هاست

سرور اختصاصی ارزان

آفر میهن وب هاست

حراج میهن وب هاست

سرور اختصاصی

سرور خارج

میهن وب هاست با همکاری دیتاسنتر هتزنر؛ حراج آنلاین سرورهای اختصاصی

- سرورها بدون پشتیبانی نرم افزاری ارائه میشوند.

- در صورت نیاز به پشتیبانی نرم افزاری با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

- امکان خرید آی پی و ساب نت اضافی برای هر سرور

- امکان خرید لایسنس سی پنل، دایرکت ادمین، لایت اسپید و ... برای هر سرور

hetzner

توجه!

به دلیل هماهنگ بودن نتایج با سایت هتزنر، امکان دارد سفارش ثبت شده قابل ارائه نباشد (به دلیل پایان زمان آفر) ، در این شرایط ضمن هماهنگی با شما، وجه پرداختی عودت داده می‌شود و یا سرور دیگری به شما ارائه می‌شود.


آخرین بروز رسانی : 1399/06/31 - 13:30


123456789
CPU CPU-B RAM HDD Price
AMD Athlon 64 3700+ 606 2 GB 2 x 320 GB 1,634,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • AMD Athlon 64 3700+
 • 2x RAM 1024 MB DDR
 • 2x HDD SATA 320 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
AMD Athlon 64 5600+ X2 873 2 GB 1 x 1 TB 1,752,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • AMD Athlon 64 5600+ X2
 • 2x RAM 1024 MB DDR2
 • 1x HDD SATA 1,0 TB
 • 1x HDD SATA 500 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
AMD Athlon 64 3700+ 606 2 GB 2 x 750 GB 2,046,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • AMD Athlon 64 3700+
 • 2x RAM 1024 MB DDR
 • 2x HDD SATA 750 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
AMD Athlon 64 3700+ 606 2 GB 2 x 320 GB 1,517,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • AMD Athlon 64 3700+
 • 2x RAM 1024 MB DDR
 • 2x HDD SATA 320 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
AMD Athlon 64 3700+ 606 2 GB 2 x 160 GB 1,987,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • AMD Athlon 64 3700+
 • 2x RAM 1024 MB DDR
 • 2x HDD SATA 160 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
AMD Athlon 64 3800+ 635 2 GB 2 x 320 GB 1,987,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • AMD Athlon 64 3800+
 • 2x RAM 1024 MB DDR
 • 2x HDD SATA 320 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
AMD Athlon 64 3700+ 606 2 GB 2 x 300 GB 2,046,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • AMD Athlon 64 3700+
 • 2x RAM 1024 MB DDR
 • 2x HDD SATA 300 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
AMD Athlon 64 3700+ 606 2 GB 2 x 300 GB 1,987,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • AMD Athlon 64 3700+
 • 2x RAM 1024 MB DDR
 • 2x HDD SATA 300 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
AMD Athlon 64 5600+ X2 873 4 GB 1 x 1 TB 2,223,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • AMD Athlon 64 5600+ X2
 • 4x RAM 1024 MB DDR2
 • 1x HDD SATA 1,0 TB
 • 1x HDD SATA 500 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
AMD Athlon 64 5600+ X2 873 4 GB 2 x 500 GB 1,811,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • AMD Athlon 64 5600+ X2
 • 4x RAM 1024 MB DDR2
 • 2x HDD SATA 500 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
AMD Athlon 64 5600+ X2 873 4 GB 2 x 750 GB 1,929,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • AMD Athlon 64 5600+ X2
 • 4x RAM 1024 MB DDR2
 • 2x HDD SATA 750 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
AMD Athlon 64 5600+ X2 873 4 GB 2 x 400 GB 1,870,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • AMD Athlon 64 5600+ X2
 • 4x RAM 1024 MB DDR2
 • 2x HDD SATA 400 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
AMD Athlon 64 6000+ X2 953 6 GB 1 x 2 TB 1,811,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • AMD Athlon 64 6000+ X2
 • 2x RAM 1024 MB DDR2
 • 2x RAM 2048 MB DDR2
 • 1x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • 1x HDD SATA 1,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-950 3034 8 GB 2 x 1 TB 2,458,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-950
 • 4x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 1,0 TB
 • 1x SSD SATA 240 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-950 3034 8 GB 2 x 2 TB 2,576,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-950
 • 2x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-950 3034 8 GB 2 x 2 TB 2,105,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-950
 • 4x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-920 2729 8 GB 2 x 2 TB 2,105,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-920
 • 4x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-920 2729 8 GB 2 x 750 GB 1,987,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-920
 • 4x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 750 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-950 3034 8 GB 2 x 250 GB 2,223,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-950
 • 2x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 250 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-930 2954 8 GB 4 x 750 GB 2,399,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-930
 • 4x RAM 2048 MB DDR3
 • 4x HDD SATA 750 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-920 2729 8 GB 2 x 512 GB 2,870,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-920
 • 4x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 512 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-950 3034 8 GB 2 x 750 GB 1,987,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-950
 • 2x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 750 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-920 2729 8 GB 2 x 240 GB 2,458,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-920
 • 2x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 240 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-930 2954 8 GB 2 x 750 GB 1,987,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-930
 • 4x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 750 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-930 2954 8 GB 2 x 250 GB 2,458,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-930
 • 4x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 250 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-975 3275 12 GB 3 x 2 TB 2,399,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-975
 • 3x RAM 4096 MB DDR3
 • 3x HDD SATA 2,0 TB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-950 3034 12 GB 2 x 1 TB 2,340,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-950
 • 3x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 1,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-930 2954 12 GB 2 x 750 GB 2,046,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-930
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 750 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-930 - Red.PS 2954 12 GB 2 x 2 TB 3,046,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-930 - Red.PS
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-975 3275 12 GB 2 x 2 TB 2,929,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-975
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-975 3275 12 GB 2 x 2 TB 2,223,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-975
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-975 3275 12 GB 2 x 2 TB 2,458,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-975
 • 3x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-950 3034 12 GB 2 x 2 TB 2,105,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-950
 • 3x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-950 3034 12 GB 2 x 1.5 TB 2,046,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-950
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 1,5 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-920 2729 12 GB 2 x 750 GB 2,164,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-920
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 750 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-975 3275 12 GB 3 x 2 TB 2,164,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-975
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 3x HDD SATA 2,0 TB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-920 2729 12 GB 2 x 2 TB 1,987,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-920
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-975 3275 12 GB 3 x 2 TB 2,517,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-975
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 3x HDD SATA 2,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-930 2954 12 GB 2 x 2 TB 2,223,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-930
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-920 2729 12 GB 2 x 1 TB 2,223,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-920
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 1,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-950 3034 12 GB 2 x 750 GB 2,046,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-950
 • 3x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 750 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-950 3034 12 GB 7 x 3 TB 3,811,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-950
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 7x HDD SATA 3,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-975 3275 12 GB 2 x 1.5 TB 2,399,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-975
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 1,5 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-920 2729 12 GB 2 x 250 GB 2,164,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-920
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 250 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-950 3034 12 GB 2 x 2 TB 2,164,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-950
 • 3x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-960 3239 12 GB 2 x 750 GB 1,987,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-960
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 750 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-920 2729 12 GB 2 x 2 TB 1,987,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-920
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-920 2729 12 GB 2 x 1.5 TB 1,987,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-920
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 1,5 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-930 2954 12 GB 2 x 750 GB 2,340,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-930
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 750 GB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 2 TB 2,987,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • 2x SSD SATA 512 GB
 • NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 3 TB 1,693,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 GB 2 x 2 TB 1,811,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 3 TB 2,046,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB
 • NIC 1 Gbit - Intel NIC Pro/1000 GT PWLA8391GT

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 3 TB 2,458,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB
 • 2x SSD SATA 512 GB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 256 GB 2,164,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 256 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 3 TB 2,399,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 1x SSD SATA 240 GB
 • 2x HDD SATA 3,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 250 GB 1,987,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 250 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 3 TB 3,105,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB
 • 2x SSD SATA 512 GB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 3 TB 1,752,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 4 x 4 TB 3,693,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Argus LR-9201 (1x1GbE RJ45)

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 GB 2 x 250 GB 2,811,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 2x SSD SATA 250 GB
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 2 TB 2,399,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • 2x SSD SATA 240 GB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 2 TB 1,987,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 2 TB 2,693,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • 1x SSD SATA 256 GB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 GB 2 x 3 TB 2,046,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 3 TB 1,752,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245 5244 16 GB 2 x 240 GB 2,870,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 2x SSD SATA 240 GB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 1.5 TB 1,517,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 1,5 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 3 TB 3,105,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB
 • 1x SSD SATA 960 GB Datacenter

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 GB 3 x 3 TB 2,811,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 3x HDD SATA 3,0 TB
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245 5244 16 GB 2 x 256 GB 3,164,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 4x SSD SATA 250 GB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 2 TB 1,752,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 240 GB 2,105,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 240 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245 5244 16 GB 2 x 2 TB 1,929,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245 5244 16 GB 2 x 1.5 TB 2,693,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 1,5 TB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 4 x 3 TB 2,693,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 4x HDD SATA 3,0 TB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 960 GB 3,164,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
 • NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 3 TB 3,281,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 960 GB 3,281,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 960 GB Datacenter
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 240 GB 2,340,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 240 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 3 TB 1,634,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 2 TB 1,987,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 GB 2 x 3 TB 2,870,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • 2x SSD SATA 512 GB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 3 TB 2,693,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 1x SSD SATA 120 GB
 • 2x HDD SATA 3,0 TB
 • NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 3 TB 3,223,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB
 • 2x SSD SATA 512 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 3 TB 3,223,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 750 GB 1,752,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 750 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 2 TB 1,870,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 4 x 3 TB 2,693,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 4x HDD SATA 3,0 TB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 256 GB 2,164,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 256 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 GB 3 x 600 GB 2,399,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 3x HDD SAS 600 GB
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 500 GB 2,870,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 500 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245 5244 16 GB 2 x 3 TB 3,164,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • 1x SSD SATA 960 GB Datacenter
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 GB 3 x 2 TB 2,576,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 3 TB 2,223,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 1x SSD SATA 240 GB
 • 2x HDD SATA 3,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 3 TB 2,517,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 1x SSD SATA 250 GB
 • 2x HDD SATA 3,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245 5244 16 GB 2 x 3 TB 1,693,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 4 TB 1,811,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245 5244 16 GB 2 x 4 TB 2,517,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 GB 4 x 3 TB 2,870,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 250 GB 1,987,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 250 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 1 x 3 TB 2,576,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 1x HDD SATA 3,0 TB
 • 2x SSD SATA 512 GB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 4 TB 3,576,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
 • 2x SSD SATA 512 GB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 3 TB 3,340,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB
 • 2x SSD SATA 240 GB
 • NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 6313 16 GB 2 x 3 TB 3,105,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • 1x SSD SATA 480 GB Datacenter
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 3 TB 1,517,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 6370 16 GB 2 x 4 TB 2,517,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 2 TB 2,929,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • 2x SSD SATA 500 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 5343 16 GB 2 x 2 TB 1,517,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 4351 16 GB 2 x 3 TB 2,164,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited

123456789افتخار میزبانی از کاربر

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 36 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
کانالهای ما