میهن وب هاست

هتزنر

حراج سرور اختصاصی

آفرهای هتزنر

آفرهای سرور

سرور ارزان

سرور هتزنر

سرور میهن وب هاست

سرور اختصاصی ارزان

آفر میهن وب هاست

حراج میهن وب هاست

سرور اختصاصی

سرور خارج

میهن وب هاست با همکاری دیتاسنتر هتزنر؛ حراج آنلاین سرورهای اختصاصی

- سرورها بدون پشتیبانی نرم افزاری ارائه میشوند.

- در صورت نیاز به پشتیبانی نرم افزاری با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

- امکان خرید آی پی و ساب نت اضافی برای هر سرور

- امکان خرید لایسنس سی پنل، دایرکت ادمین، لایت اسپید و ... برای هر سرور

hetzner

توجه!

به دلیل هماهنگ بودن نتایج با سایت هتزنر، امکان دارد سفارش ثبت شده قابل ارائه نباشد (به دلیل پایان زمان آفر) ، در این شرایط ضمن هماهنگی با شما، وجه پرداختی عودت داده می‌شود و یا سرور دیگری به شما ارائه می‌شود.


آخرین بروز رسانی : 1398/06/31 - 23:40


123456
CPU CPU-B RAM HDD Price
Intel Core i7-930 5165 12 GB 2 x 2 TB 604,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-930
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 9445 32 GB 2 x 750 GB 604,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 750 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 9445 16 GB 2 x 3 TB 604,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-920 5005 24 GB 2 x 750 GB 604,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-920
 • 6x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 750 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 8307 16 GB 2 x 4 TB 604,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-950 5682 8 GB 2 x 2 TB 604,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-950
 • 2x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-950 5682 24 GB 2 x 1 TB 604,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-950
 • 3x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 1,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-4770 9840 32 GB 2 x 2 TB 604,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-4770
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 9445 32 GB 2 x 1.5 TB 618,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 1,5 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 GB 2 x 3 TB 618,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 GB 2 x 2 TB 618,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1246V3
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 GB 2 x 3 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-975 6370 12 GB 2 x 1.5 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-975
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 1,5 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245 7961 32 GB 4 x 2 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-4770 9840 32 GB 2 x 2 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-4770
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-950 5682 24 GB 2 x 1 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-950
 • 3x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SAS 300 GB
 • 2x HDD SATA 1,0 TB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-980x 8944 24 GB 2 x 2 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-980x
 • 6x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-980x 8859 24 GB 2 x 2 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-980x
 • 6x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 8307 32 GB 4 x 750 GB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 4x HDD SATA 750 GB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-4770 9840 32 GB 2 x 1.5 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-4770
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 1,5 TB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-920 5005 12 GB 2 x 2 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-920
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 GB 2 x 3 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-975 6370 24 GB 2 x 2 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-975
 • 3x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-920 5005 48 GB 3 x 2 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-920
 • 6x RAM 8192 MB DDR3
 • 3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 GB 2 x 2 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 8307 16 GB 4 x 600 GB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 4x HDD SAS 600 GB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-4770 9840 32 GB 3 x 2 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-4770
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 8307 32 GB 2 x 3 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-950 5682 48 GB 2 x 2 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-950
 • 6x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-980x 8944 24 GB 2 x 2 TB 632,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-980x
 • 6x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 GB 4 x 2 TB 646,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 GB 2 x 3 TB 646,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245 7961 32 GB 2 x 3 TB 646,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 8307 32 GB 2 x 3 TB 646,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 GB 4 x 2 TB 646,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-980x 8944 24 GB 2 x 2 TB 646,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-980x
 • 6x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-990x 9385 24 GB 2 x 2 TB 646,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-990x
 • 3x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB
 • 2x HDD SATA 1,5 TB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-990x 9385 24 GB 3 x 1.5 TB 646,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-990x
 • 6x RAM 4096 MB DDR3
 • 3x HDD SATA 1,5 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-980x 8944 24 GB 3 x 2 TB 646,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-980x
 • 3x RAM 8192 MB DDR3
 • 3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-4770 9840 32 GB 2 x 2 TB 646,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-4770
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 GB 4 x 600 GB 646,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 4x HDD SAS 600 GB
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-980 8944 24 GB 2 x 2 TB 646,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-980
 • 6x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 9445 32 GB 3 x 3 TB 646,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 3x HDD SATA 3,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-980 8859 24 GB 2 x 2 TB 646,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-980
 • 6x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-930 5165 48 GB 2 x 2 TB 646,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-930
 • 6x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 9445 16 GB 2 x 250 GB 660,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 250 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 8307 16 GB 2 x 3 TB 660,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • 1x SSD SATA 250 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 9003 16 GB 2 x 3 TB 660,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-980x - Red.PS 8944 24 GB 3 x 1.5 TB 660,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-980x - Red.PS
 • 6x RAM 4096 MB DDR3
 • 3x HDD SATA 1,5 TB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 GB 3 x 3 TB 660,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 3x HDD SATA 3,0 TB
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 GB 2 x 3 TB 660,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 9445 32 GB 2 x 3 TB 660,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 8307 16 GB 2 x 256 GB 660,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 256 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-4770 9840 32 GB 2 x 240 GB 673,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-4770
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 240 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 8307 16 GB 4 x 4 TB 673,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 4x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 9445 16 GB 2 x 256 GB 673,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 256 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245 7961 32 GB 2 x 3 TB 673,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 GB 2 x 3 TB 673,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • NIC 1000Mbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-980x 8944 24 GB 4 x 1.5 TB 673,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-980x
 • 6x RAM 4096 MB DDR3
 • 4x HDD SATA 1,5 TB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-980x 8944 24 GB 4 x 2 TB 673,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-980x
 • 3x RAM 8192 MB DDR3
 • 4x HDD SATA 2,0 TB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-990x 9385 24 GB 4 x 1.5 TB 673,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-990x
 • 3x RAM 8192 MB DDR3
 • 4x HDD SATA 1,5 TB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-990x 9385 24 GB 4 x 1 TB 673,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-990x
 • 3x RAM 8192 MB DDR3
 • 4x HDD SATA 1,0 TB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275V2 9498 16 GB 2 x 3 TB 673,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275V2
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 GB 2 x 3 TB 673,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 8307 16 GB 2 x 250 GB 673,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 250 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 9445 16 GB 2 x 256 GB 673,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 256 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 GB 2 x 3 TB 673,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-990x 9385 24 GB 2 x 1.5 TB 673,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-990x
 • 6x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 1,5 TB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 16 GB 3 x 600 GB 687,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 3x HDD SAS 600 GB
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245 7961 32 GB 3 x 2 TB 687,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 8307 16 GB 2 x 250 GB 687,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 250 GB
 • NIC 1 Gbit - Intel CT Desktop Adapter (EXPI9301CT)
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-990x 9385 24 GB 2 x 120 GB 687,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-990x
 • 6x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 120 GB
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245 7961 16 GB 2 x 4 TB 687,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-980x 8944 24 GB 2 x 300 GB 687,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-980x
 • 6x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x HDD SAS 300 GB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82541PI
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-920 5005 12 GB 2 x 2 TB 687,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-920
 • 6x RAM 2048 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB
 • 1x SSD SATA 120 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-950 5682 48 GB 2 x 2 TB 687,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-950
 • 6x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 GB 2 x 256 GB 687,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1246V3
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 256 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-920 5005 48 GB 3 x 2 TB 687,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-920
 • 6x RAM 8192 MB DDR3
 • 3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS 9498 32 GB 2 x 3 TB 687,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275V2 - Red.PS
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-4770 9840 32 GB 2 x 256 GB 687,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-4770
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 256 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-4770 9840 32 GB 2 x 250 GB 687,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-4770
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 250 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-990x 9385 24 GB 3 x 2 TB 687,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-990x
 • 3x RAM 8192 MB DDR3
 • 3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 GB 2 x 2 TB 687,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 GB 2 x 2 TB 701,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 8307 16 GB 2 x 3 TB 701,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 2x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB
 • 1x SSD SATA 120 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-990x 9385 24 GB 2 x 120 GB 701,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-990x
 • 3x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 120 GB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-975 6370 48 GB 2 x 2 TB 701,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-975
 • 6x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 GB 4 x 2 TB 701,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 4x HDD SATA 2,0 TB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 8307 16 GB 2 x 256 GB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 256 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-990x 9385 24 GB 4 x 2 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-990x
 • 3x RAM 8192 MB DDR3
 • 4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-920 5005 48 GB 4 x 2 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-920
 • 6x RAM 8192 MB DDR3
 • 4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 GB 3 x 3 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 8307 16 GB 2 x 250 GB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 250 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245 7961 16 GB 2 x 3 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • 1x SSD SATA 120 GB
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 8307 32 GB 2 x 3 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • 1x SSD SATA 120 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 9445 32 GB 2 x 4 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 8307 32 GB 3 x 3 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 3x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245 7961 32 GB 4 x 2 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 9445 32 GB 4 x 2 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-3770 9445 16 GB 2 x 2 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-3770
 • 4x RAM 4096 MB DDR3
 • 1x SSD SATA 120 GB
 • 2x HDD SATA 2,0 TB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 GB 3 x 2 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-2600 8307 32 GB 2 x 4 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-2600
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 GB 3 x 2 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245 7961 16 GB 2 x 2 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC
 • 1x SSD SATA 120 GB
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1275 - Red.PS 7919 32 GB 2 x 3 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 2x HDD SATA 3,0 TB
 • Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245V2 9003 32 GB 4 x 3 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245V2
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 4x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L
 • RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1245 7961 32 GB 3 x 2 TB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1245
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC
 • 3x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
 • NIC 1 Gbit - Intel 82574L

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 GB 2 x 240 GB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1246V3
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 240 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Xeon E3-1246V3 9910 32 GB 2 x 240 GB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Xeon E3-1246V3
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 240 GB

Features:

 • Traffic: unlimited
Intel Core i7-4770 9840 32 GB 2 x 256 GB 715,000
مشاهده جزئیات
order

Hardware details:

 • Intel Core i7-4770
 • 4x RAM 8192 MB DDR3
 • 2x SSD SATA 256 GB

Features:

 • Traffic: unlimited

123456افتخار میزبانی از کاربر

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 12 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
کانالهای ما