بهینه سازی درخواست های HTTP در وردپرس
مقاله

بهینه سازی درخواست های HTTP در وردپرس

آیا تمایل دارید در زمان بررسی سایت خود در GTmetrix درخواست های HTTP کمتری در بخش YSlow مشاهده کنید؟

برای ایجاد درخواست های HTTP کمتر در وردپرس، می توانید با ترکیب فایل های CSS ،JavaScript و فونت شروع کنید. Lazy load تصاویر و فیلم ها را فعال نمایید، سپس میزان درخواست های خارجی در سایت خود را کاهش دهید. از فعال کردن افزونه های کند که درخواست های غیرضروری ایجاد می کنند نیز اجتناب کنید.