نحوه تنظیم پارامترهای URL در Webmaster Tools گوگل
مقاله

نحوه تنظیم پارامترهای URL در Webmaster Tools گوگل

در Search Console گوگل امکانی فراهم شده است که با پیکربندی آن می توانید به گوگل اطلاع دهید، آیا می تواند صفحات دارای پارامتر های خاص را خزش کند یا باید آنها را نادیده بگیرد تا از تشخیص محتوای تکراری جلوگیری شود؟

پارامتر های URL چیست؟

پارامتر های URL پارامتر هایی با مقادیر مشخصی هستند که به صورت پویا در آدرس صفحات سایت شما تنظیم می شوند و شما را قادر می سازند که از یک آدرس URL بتوانید بی نهایت حالت های نمایشی داشته باشید. پارامترهای فعال می‌توانند با تبدیل یا مرتب‌سازی یک صفحه به یک حالت خاص، محتوای صفحه را برای کاربران تغییر دهند.