چگونه هکرها  از دامنه های منقضی، سوء استفاده می کنند؟
مقاله

چگونه هکرها از دامنه های منقضی، سوء استفاده می کنند؟

مشاهده شده است هنگامی که کسب و کارهای آنلاین تغییر نام میدهند و یا با یکدیگر ادغام می شوند، دامنه های قدیمی به خطر می افتند. محققان امنیتی اعلام می دارند که گاها دامنه های قدیمی از حوزه فعالیت عقب می مانند و همین امر موجب خطر می شود. در مشاغل آنلاین که این روزها رواج بالایی دارند، نام وب سایت دارایی بزرگی محسوب می شود لذا حفاظت از آن الزامی است.