Nginx چیست؟ مروری بر وب سرور Nginx
مقاله

Nginx چیست؟ مروری بر وب سرور Nginx

مقدمه ای بر NGINX

NGINX، که به صورت 'engine ex' تلفظ می شود، یک نرم افزار وب سرور متن باز و پرکاربرد است. Nginx پروژه ای بود که توسط Igor Sysoev در سال 2002 شروع شد و به صورت رسمی در اکتبر 2004 عرضه گردید. این وب سرور جهت حل مشکل C10K ساخته شد که چالشی جهت مدیریت 10 هزار کانکشن به صورت همزمان بود. امروزه محدودیتی در خصوص تعداد کانکشن هایی که درون شبکه برقرار می شوند وجود ندارد. جهت فائق آمدن بر این مسئله، Nginx با معماری رویدادگرا و ناهمگام معرفی گردید که با معماری فرآیندگرا سنتی کاملا متفاوت است. به همین خاطر است که Nginx به عنوان قابل اطمینان ترین وب سرور در نظر گرفته می شود زیرا سرعت و مقیاس پذیری خود را در شرایط مختلف حفظ می کند.