محصول دیجیتالی چیست؟ معرفی 11 محصول دیجیتالی معروف
مقاله

محصول دیجیتالی چیست؟ معرفی 11 محصول دیجیتالی معروف

محصول دیجیتالی چیست؟

مطمئنا تاکنون با کسب و کار های مختلفی در سطح اینترنت برخورد کرده اید که محصولات متفاوتی را می فروشند و بیشتر آنها نیز دیجیتالی هستند. محصول دیجیتالی در واقع کالایی است که به صورت نامشهود و قابل دانلود می باشد و اغلب در قالب یک فایل ارائه می شود. 

در این مقاله 11 نمونه از محصولات دیجیتالی معرفی خواهند شد که فروش خوبی دارند و می توانید برای راه اندازی کسب و کار دیجیتالی خود از آنها ایده بگیرید.

در ادامه به موضوعات زیر پرداخته خواهد شد: