حملات Drive by Download
مقاله

حملات Drive by Download

تعریف حمله Drive by Download 

حملات Drive by download به طور خاص به برنامه‌های مخربی اشاره دارند که بدون اجازه در دستگاه‌های شما نصب می‌ گردند. همچنین این حملات شامل دانلود ناخواسته هر فایل یا نرم افزاری روی رایانه شما می شوند. این حملات در سراسر وب پنهان شده‌اند.

حملات Drive by Download در دو دسته اصلی طبقه بندی می شوند که عبارت اند از:

  1. نرم افزارها یا برنامه هایی که ذاتا مخرب نیستند (PUPs/PUA).
  2. حملات بر پایه بدافزار

گزینه اول کاملا واضح است و امکان دارد در بدترین حالت خود یک ابزار تبلیغاتی مزاحم باشد. کارشناسان امنیت سایبری از مورد دوم به عنوان تعریف drive by download استفاده می کنند.