4 قانون ساده سئو  برای انتخاب تگ عنوان (Title Tags)
مقاله

4 قانون ساده سئو برای انتخاب تگ عنوان (Title Tags)

پیش از اینکه کاربران روی یک لینک کلیک نمایند، عنوان پست توجه آنها را جلب می کند. هر چه عنوان شما جذاب تر و مناسب تر باشد، شانس بیشتری برای بدست آوردن کلیک در صفحه نتایج موتور های جستجو (SERP) خواهد داشت. انتخاب تگ عنوان بهینه، کاربران را برای مطالعه ترغیب نموده، میان نیاز موتور های جستجو و کاربران توازن برقرار می کند و مزایای زیادی جهت رتبه بندی کلمات کلیدی دارد. 

این مقاله شما را در انتخاب بهترین عناوین، از کمک به درک تگ عنوان گرفته تا بهترین روش های تنظیم آنها راهنمایی می کند.