آشنایی با فایروال ابری یا فایروال به عنوان سرویس (FWaaS)
مقاله

آشنایی با فایروال ابری یا فایروال به عنوان سرویس (FWaaS)

همانگونه که فایروال معمولی سیستم از شبکه های داخلی محافظت می نماید، فایروال ابری نیز از زیرساخت های ابری در برابر حملات محافظت می کند.

فایروال ابری چیست؟

فایروال ابری یک ابزار امنیتی است که مانند فایروال معمولی رایج، ترافیک مخرب شبکه را فیلتر می کند. برخلاف فایروال های سنتی، فایروال های ابری در فضای ابری میزبانی می شوند. این مدل فایروال مبتنی بر ابر، "فایروال به عنوان سرویس" یا FWaaS نیز نامیده می شود.

همانطور که فایروال‌های سنتی مانعی را در اطراف شبکه داخلی تشکیل می‌دهند، فایروال‌های مبتنی بر ابر نیز یک مانع مجازی در اطراف پلتفرم‌های ابری، زیرساخت‌ها و برنامه‌های کاربردی ایجاد می‌کنند. فایروال های ابری می توانند از زیرساخت های داخلی نیز محافظت نمایند.