دیتا اسکرپینگ (Data scraping) چیست؟
مقاله

دیتا اسکرپینگ (Data scraping) چیست؟

دیتا اسکرپینگ، به تکنیکی اشاره دارد که در آن یک نرم افزار کامپیوتری، داده ها را از خروجی های تولید شده توسط برنامه ای دیگر، دریافت می کند. دیتا اسکرپینگ در وب، معمولاً به فرآیند استفاده از یک نرم افزار، برای استخراج اطلاعات یک وب سایت، اشاره دارد.

چرا محتوا و اطلاعات یک وب سایت دچار اسکرپینگ می شود؟

اصولا شرکت‌ها نمی خواهند اطلاعاتشان توسط اشخاص متفرقه دانلود و مورد سو استفاده قرار گیرد. در نتیجه، آنها تمامی داده های خود را از طریق یک API یا سایر روش ها، به راحتی در دسترس عموم قرار نمی دهند. از سوی دیگر، ربات‌های Scraper علاقه‌مند به دریافت داده‌های وب‌سایت هایی می باشند که مدیران آنها تلاشی برای محدود کردن دسترسی ها انجام نداده اند. در نتیجه، یک رقابت بین ربات‌های Scraper وب و استراتژی‌های مختلف محافظت از محتوا به وجود آمده است که هر کدام سعی در غلبه بر دیگری دارند.