آشنایی با نحوه ریدایرکت و مخفی سازی دامنه توسط قابلیت URL Forwarding و URL Masking
مقاله

آشنایی با نحوه ریدایرکت و مخفی سازی دامنه توسط قابلیت URL Forwarding و URL Masking

استفاده از تغییر مسیر URL ها، یک روش متداول برای هدایت بازدیدکننده ها از یک URL به آدرسی دیگر می باشد که با نام ریدایرکت شناخته می شود. ریدایرکت ها اغلب برای تغییر مسیر لینک های شکسته یا مهاجرت به یک وب سایت جدید، مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین صاحبان وب سایت می توانند از این ابزار، برای مخفی کردن url های اصلی استفاده نمایند. سوال مهم این است که در چه مواقعی باید از قابلیت URL Forwarding و URL Masking استفاده شود و مزایا و معایب هر کدام چیست؟ به طور کلی منظور از URL Forwarding انتقال یک آدرس URL به آدرسی دیگر می باشد که در مقابل URL Masking، که به منظور مخفی کردن آدرس URL صفحه مقصد است، مورد استفاده قرار می گیرد.