تفاوت و کاربرد کابل شبکه
مقاله

انواع کابل های شبکه و کاربرد های آن

از کابل های شبکه معمولا جهت اتصال یک شبکه به شبکه ای دیگر استفاده می شود. از مهمترین انواع کابل های شبکه می توان به کابل های زوج به هم تابیده (twisted pair)، کواکسیال (coaxial) و فیبر نوری اشاره کرد. در ادامه به معرفی و بررسی کابل های شبکه مذکور پرداخته می شود.

کابل های زوج به هم تابیده (twisted pair) و ویژگی های آنها

کابل شبکه زوج به هم تابیده، نوعی سیم کشی است که در آن 2 رسانا (معمولا مس) به دور یکدیگر تابیده می شوند. تابیده شدن دو رشته سیم مسی عایق دار، باعث می شود که امواج الکتریکی ساطع شده از یک سیم، توسط امواج الکتریکی سیم دیگر خنثی گردد که به طور موثری میزان تداخل سیگنال را کاهش می دهد. از کابل های شبکه twisted pair معمولا در شبکه های داده و برای مسیرهای کوتاه تا متوسط استفاده می شود، زیرا هزینه آن نسبت به فیبر نوری و کابل کواکسیال پایین تر است.