رفع خطای CORS در مرورگرها
مقاله

آموزش رفع خطای CORS در مرورگر ها

خطای CORS هنگام ارسال درخواست HTTP  از یک منبع به منبع دیگر، رخ می دهد. در واقع گاها برخی از وب سایت ها منابع خود را از سرورهای متفاوت دریافت می کنند. منظور از منابع، مواردی چون تصویر، فایل های دانلودی، فیلم و … است. برای اینکه اطلاعات مذکور دریافت شوند، لازم است تا یک سری درخواست ها ارسال گردند. حال اگر این درخواست ها بررسی نشوند، در مرورگر شما خطای امنیتی مشاهده می شود. می توانید به کمک یکی از راه حل های ارائه شده در این مقاله، اقدام به رفع خطای CORS نمایید.