اهمیت مدل OSI و لایه های آن
مقاله

آشنایی با مدل OSI و لایه های آن

open systems interconnection یا OSI، یک مدل مفهومی بوده که توسط سازمان بین المللی استاندارد ایجاد شده است. این مدل، سیستم‌های ارتباطی متنوع را قادر می‌سازد تا با استفاده از پروتکل‌های استاندارد، ارتباط برقرار نمایند.

مدل OSI می‌تواند به عنوان یک زبان جهانی برای شبکه‌های کامپیوتری در نظر گرفته شود. مدل OSI و لایه های آن، یک سیستم ارتباطی را به هفت لایه جداگانه تقسیم می‌کند که هر یک روی لایه قبلی قرار گرفته است.