نقش دامنه بر سئو سایت
مقاله

نقش دامنه بر سئو وب سایت

اولین تصمیمی که باید هنگام راه اندازی وب سایت جدید اتخاذ کنید، انتخاب نام دامنه است. بازدیدکنندگان به وسیله نام دامنه، وب سایت شما را شناسایی می نمایند و از طرفی انتخاب نام مناسب روی سئو وب سایت شما نیز تاثیر گذار می باشد. بنابراین نقش دامنه بر سئو یک وب سایت اجتناب ناپذیر است.