مزایای استفاده از تابع SumIf در Google Sheets
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

چگونه می‌توان از تابع SumIf در Google Sheets استفاده کرد + مزایا

حتما متوجه شده اید که حتی مدیریت مقدار کمی از داده ها در صفحات گسترده، می‌تواند کاری دشوار باشد. با این حال، ابزارهایی مانند Google Sheets توابع فراوانی دارند که به شما کمک می‌کنند تا با داده ها بهتر کار کنید. یکی از چالش‌های رایج تشخیص تعداد مقادیر خاص در صفحات گسترده بزرگ است. در چنین شرایطی تابع SumIf وارد عمل می شود. با استفاده از این تابع می توانید در یک صفحه گسترده، اعداد را بر اساس شرط خاصی با یکدیگر جمع کنید. در این مقاله راهنمای مرحله به مرحله و نمونه هایی از تابع SumIf در Google Sheets آورده شده است.