7 مرحله برای ایمن سازی اطلاعات شرکت شما
مقاله

7 مرحله برای ایمن سازی اطلاعات شرکت شما

شما برای محافظت از اطلاعات خود در یک شرکت، نیازی به بخش فناوری اطلاعات ندارید، اما باید روش های مختلفی که می توانند به داده های شما آسیب بزنند را بدانید و از نحوه محافظت از آنها آگاه باشید. در مقاله زیر 7  مرحله برای ایمن سازی اطلاعات آورده شده است:

ITBusinessEdge برآورد کرده است  که در سال 2019 تقریباً نیمی از کل سازمان ها با 10٪ افزایش نسبت به سال قبل، دچار نقض اطلاعات شده اند. سازمان غیرانتفاعی آنلاین Online Trust Alliance ، که امنیت آنلاین را تامین می نماید، می گوید 90٪ از موارد نقض در سال 2019 قابل پیشگیری بوده است. OTA دلایل نقض داده ها را این چنین ذکر کرده است: