14 مورد از بهترین افزونه های Mozilla Firefox
مقاله

14 مورد از بهترین افزونه های Mozilla Firefox

با استفاده از افزونه ها می توانید رفتار و عملکرد مرورگر خود را بهتر کنترل کرده و آزادی عمل بیشتری در کار کردن با مرورگر خود داشته باشید. بعد از نصب مرورگر در سیستم خود، امکانات پیشفرض مرورگر در اختیار شما قرار می گیرد، اما با توجه به اینکه امروزه کاربران در فضای اینترنت با چالش های مختلفی روبرو هستند نیاز است تا از افزونه های جانبی نیز در کنار امکانات پیشفرض مرورگرها استفاده شود تا بتوانند به نیازهای کاربران پاسخ دهند.