10 تابع رشته ای زبان C ضروری
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

10 تابع رشته ای زبان C که برای برنامه نویسان ضروری است

رشته ها یا Strings در چندین زبان برنامه نویسی استفاده می شوند اما در زبان C، برای مدیریت و ویرایش داده های متنی حیاتی هستند. تابع رشته ای زبان C به برنامه نویسان اجازه می دهد تا رشته ها را دستکاری کنند و با سربرگ <string.h>، رشته ها را در یک مکان کپی، ویرایش و مقایسه نمایند. در این مقاله، 10 تابع String که برنامه نویسان C باید از آنها استفاده کنند، مورد بررسی قرار می گیرد.