معرفی DNS outage و راه های مقابله با آن
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

DNS outage یا DNS downtime چیست و چگونه باید از آن جلوگیری کرد؟

برای درک DNS outage باید با مفهوم DNS آشنایی داشته باشید. در صورت قطع شدن DNS، کلاینت ها نمی توانند نام دامنه شما را ترجمه کنند، بنابراین با خطا مواجه می شوند. در نتیجه امکان دسترسی به سایت یا اپلیکیشن شما را نخواهند داشت. "خرابی DNS" یا DNS downtime می تواند به عصبانی شدن مشتریان، از دست رفتن فروش و بدنامی برند منجر شود. شما می توانید به عنوان یک وبمستر از قطع شدن DNS جلوگیری کنید.