بهترین روش ها و تکنیک های سئو محلی | Local SEO
مقاله

بهترین روش ها و تکنیک های سئو محلی | Local SEO

SEO محلی یک زیر مجموعه از استراتژی های بهینه سازی موتورهای جستجو است. سئو محلی برای بهینه سازی جستجو در یک جغرافیایی خاص کاربرد دارد. مسلما یک کسب و کار کوچک نمی تواند طیف وسیعی از مناطق جهان را پوشش دهد به همین دلیل برای معرفی و فروش بیشتر باید سعی کند در محل جغرافیایی خود تلاش کند.