ابزارهای DevOps
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

DevOps چیست و چه معنایی دارد؟

در این مقاله به توضیح مفهوم DevOps و اینکه چگونه ابزارهای اتوماسیون می توانند به تیم ها در اتخاذ روند DevOps کمک کنند، پرداخته می شود. DevOps (ترکیب دو کلمه Development به معنای "توسعه" و Operations به معنای "عملیات") یک مفهوم است که در کنار سایر موارد به مقوله توسعه نرم‌افزار، عملیات و خدمات می‌پردازد. این مفهوم بر ارتباط، همکاری و یکپارچگی بین توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و کارشناسان عملیات IT تأکید می‌کند.