انواع ابزار DevOps
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

20 ابزار DevOps برای اتوماسیون زیرساخت و نظارت (بخش دوم)

این مقاله به بخش دوم از  معرفی ابزارهای DevOps می‌پردازد. در صورتی که هنوز بخش اول را مطالعه نکرده اید، توصیه می‌شود ابتدا به آن مراجعه نمایید.

ابزارهای مدیریت ایمیج

ابزار DevOps جهت مدیریت ایمیج، به شما در خودکارسازی ماشین مجازی و ایمیج کانتینرها کمک می‌کند.