راهکارهای جایگزین credential stuffing
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

credential stuffing و راهکارهای جایگزین آن

امنیت اطلاعات حساس در هر چارچوب ارتباطی، به همکاری و اعتماد بین طرفین نیاز دارد. رمزهای عبور و اطلاعات حساس باید به طور محرمانه مبادله شوند تا از نظر امنیتی محافظت شوند. در واقع، برای حفظ امنیت داده ها، تلاش مشترک طرفین و رعایت اعتماد متقابل بسیار ضروری است. توصیه می‌شود که کاربران اطلاعات ورودی خود، مانند رمز عبور را به خوبی حفظ نمایند و آن را در محیط های قابل دسترس برای هکر ثبت نکنند.