کشف فرصت ها برای بهبود سئو از طریق بررسی Log Files ها
مقاله

کشف فرصت ها برای بهبود سئو از طریق بررسی Log Files ها

اگر از ربات های خزنده که شبیه ساز ربات های موتور های جست و جو هستند، استفاده نمایید، می توانید اطلاعات خوبی درباره نحوه بررسی سایت خود توسط ربات های موتور های جست و جوگر بدست آورید اما این اطلاعات کامل نیستند و نمی توانند یک تصویر کامل از موضوع را به شما نمایش دهند.

تنها ابزاری که می تواند یک دید کلی از نحوه بررسی سایت شما توسط ربات ها ارائه دهد، بررسی فایل های log است. با این وجود، بسیاری از صاحبان سایت ها هنوز از crawl budget برای بررسی  تعداد لینک های قابل خزش(crawl) از سوی ربات های گوگل، استفاده می کنند.