تنظیم DNSSEC برای DNS
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

بهترین تنظیمات برای مقابله با حملات DNS

اینترنت بدون DNS قابل تصور نیست. تقریبا هیچ سرویسی وجود ندارد که به فناوری DNS وابسته نباشد. DNS به اندازه ای مهم است که باید مرتبا از شبکه خود مراقبت کرده و تا حد امکان آن را ایمن نگاه دارید. در ادامه چند روش مناسب برای مدیریت و مقابله با حملات DNS آورده شده است.