مزایای تجزیه و تحلیل پیش‌بینی کننده
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

تجزیه و تحلیل پیش‌بینی کننده چیست و چگونه عمل می کند؟

در دنیای تجارت امروز که به سرعت در حال تغییر می باشد، برای کسب و کارها بسیار مهم است که به آینده نگاه کرده و برای آن برنامه ریزی کنند. این موضوع برای حفظ ثبات، برنامه ریزی استفاده از منابع و توسعه استراتژی های رشد ضروری است. امروزه، شرکت‌ها جهت "پیش‌بینی آینده" خصوصا برای ابزارهای تحلیل پیش‌بینی، به فناوری روی می‌آورند.