هر آنچه که باید در خصوص Scareware بدانید (به همراه چند مثال)
مقاله

هر آنچه که باید در خصوص Scareware بدانید (به همراه چند مثال)

Scareware یا ترس افزار چیست و چگونه دستگاهها را آلوده می کند؟ در این مقاله نمونه هایی از Scareware و چگونگی محافظت از خود در برابر این موارد توضیح داده خواهد شد.

تصور کنید که در حال گشت و گذار در اینترنت هستید که ناگهان اعلانی دریافت می کنید و به شما می گوید رایانه شما به ویروس های متعددی آلوده است! این پیام واقعی به نظر می رسد و می گوید که استفاده از نرم افزار آنتی ویروسی که توسط آنها طراحی شده است، تهدیدات را برطرف می کند.