چگونگی افزایش بهره وری از جلسات راه دور از طریق نرم افزار  ZOOM
مقاله

چگونگی افزایش بهره وری از جلسات راه دور از طریق نرم افزار ZOOM

شیوع  ویروس کرونا در سراسر جهان بسیاری از افراد را مجبور کرده تا فعالیت های خود را به صورت آنلاین انجام دهند  یا برای مدت نامشخصی فروشگاه های خود را تعطیل کنند.

در حالی که ابزارهای کنفرانس مجازی زیادی وجود دارد، Zoom meetings مشهورترین گزینه کنفرانس ویدیویی ثابت شده است. تعداد کاربران فعال روزانه این شرکت از ده میلیون نفر در دسامبر 2019 به بیش از 200 میلیون نفر در مارس 2020 رسیده است.