USB-C چیست و چه کاربردهایی دارد؟
مقاله

USB-C چیست و چه کاربردهایی دارد؟

دستیابی به یک استاندارد واحد در تمامی دستگاه ها، هدفی دست نیافتنی در حوزه فناوری است. در بهترین حالت، شما در میان کارزار انتخاب بین فرمت ها و استانداردهای مختلف قرار می گیرید که در نهایت برای چند مدت، از یکی از آنان استفاده می شود، تا اینکه یک فناوری کاملا جدید آن را از بین ببرد. VHS توانست Betamax را از بین ببرد، سپس DVD در مواجهه با Blu-ray کمرنگ شد، اکنون نیز Blu-ray توسط سرویس های پخش آنلاین در حال نابودی است.