چه تفاوتی بین DNSSEC و DNS Security وجود دارد؟
مقاله

چه تفاوتی بین DNSSEC و DNS Security وجود دارد؟

برخی از حملات معمول DNS چیست؟

DNSSEC یک پروتکل امنیتی قدرتمند است، اما متأسفانه در حال حاضر به طور جهانی پذیرفته نشده است. این عدم تصویب همراه با سایر آسیب پذیری های احتمالی، علاوه بر این واقعیت که DNS بخشی جدایی ناپذیر در بیشتر درخواست های اینترنتی است، DNS را به عنوان هدف اصلی حملات مخرب قرار می دهد. مهاجمان چندین روش برای هدف قرار دادن و سواستفاده از سرورهای DNS پیدا کرده اند. در زیر برخی از رایج ترین موارد ذکر شده است: