برای راه اندازی یک وب سایت اینترنتی، لاراول بهتر است یا وردپرس ؟
مقاله

برای راه اندازی یک وب سایت اینترنتی، لاراول بهتر است یا وردپرس ؟

آیا برای راه اندازی یک وب سایت اینترنتی از وردپرس استفاده شود یا لاراول گزینه بهتری می باشد؟

شاید این سوال برای شما به وجود بیاید که چرا می بایست یکی از این فناوری ها را به جای دیگری انتخاب نمود. برای پاسخ به این پرسش می بایست بدانید وردپرس و لاراول در چه مواردی مشترک می باشند، در چه مواردی تفاوت داشته و از همه مهمتر، زمان استفاده از آن ها و چگونگی و چرایی استفاده از آنها به چه مواردی وابسته است. در این مقاله موارد زیر را مطالعه خواهید نمود: