آیا HTTP / 2 سایت شما را سریعتر می کند؟
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

آیا HTTP / 2 سایت شما را سریعتر می کند؟

نسخه HTTP 1.1 به مدت 18 سال بر روی وب استفاده می شد. این پروتکل، اتصالات پایدار را برای بهبود عملکرد ایجاد کرد. همچنین درخواست های استاندارد مانند GET ،HEAD ،PUT و POST را پایه گذاری نمود. با بزرگتر شدن دنیای وب ، محدودیت های این پروتکل آشکارتر شد و نیاز به ارتقا پروتکلی توانمند و قدرتمندتر احساس شد.