Canonical URL در وردپرس چیست؟
مقاله

Canonical URL در وردپرس چیست؟

canonical URL آدرس متعارف صفحه اصلی وب سایت است. اکثر وب سایت ها با جستجوی آدرس های مختلف در مرورگر قابل مشاهده هستند. برای مثال، با جستجوی همه آدرس های زیر محتوای یکسانی از صفحه اصلی وب سایتتان مشاهده خواهید کرد: