آشنایی با سرور اختصاصی ( Dedicated Server ) و ویژگی های آن
مقاله

آشنایی با سرور اختصاصی ( Dedicated Server ) و ویژگی های آن

هنگامی که در مورد سرور اختصاصی صحبت می شود، همواره نام سرویس هایی همچون هاست، VPS و Dedicated server مطرح می گردد. در عمل به سرور فیزیکی که برای ارائه خدمات تنها به یک شخص یا سازمان تعلق می گیرد، سرور اختصاصی گفته می شود.