بررسی جوانب مثبت و منفی طراحی مینیمالیسم
مقاله

بررسی جوانب مثبت و منفی طراحی مینیمالیسم

ساده‌گرایی یا مینیمالیسم (Minimalism) یک مکتب هنری است که پایه و اساس خود را بر سادگی و استفاده از روش‌های آسان بنا کرده است. وقتی مینیمالیسم را در طراحی برند خود در نظر می گیرید، تمامی عناصر برند شما را تحت تاثیر قرار می دهد. عناصر ملموس برند شامل لوگو، محصولات و وبسایت است در حالیکه عناصر نامشهود شامل ارزش فرهنگی، چشم انداز، ماموریت و خدمات به مشتری برند شما می شود. حفظ یک فلسفه ثابت در بین تمام عناصر تجاری، تجربه منسجمی را در تعامل مشتریان با شما ایجاد می کند. مینیمالیسم نیز از این قاعده مستثنی نیست.