چگونگی جلوگیری از بهینه سازی بیش از حد سایت
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

چگونگی جلوگیری از بهینه سازی بیش از حد سایت

بهینه سازی یک بحث همیشگی بین طراحان، متخصصان بازاریابی و کارشناسان سئو بوده است. در این خصوص چک لیست ها، نکات و نظرات زیادی برای بررسی در اینترنت وجود دارد.

برخی از مقالات به عملکرد سایت می پردازند، در حالی که سایر مطالب صرفاً بر روی طراحی یا سئو تاکید دارند.

در اینجا این سوالات به وجود می آید که: