معرفی کامل فایروال BitNinja
مقاله

معرفی کامل فایروال BitNinja

BitNinja یک ابزار امنیتی برای سرور می باشد که با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته با حملات مقابله می کند. هر BitNinja از حملات اطلاعات جدیدی را کسب می کند و آن را در سرورهای BitNinja منتشر می کند و با این مکانیسم هر چه حملات بیشتری بر روی BitNinja باشد راهکارهای جدید برای مقابله با آن حملات را به کار می گیرد. با این اوصاف سپر دفاعی این فایروال با هر حمله قوی و قوی تر می شود. BitNinja به طور مستقیم نه تنها HTTP، بلکه تمامی پروتکل های دیگر (HTTPS، SMTP، IMAP، POP3، SSH، FTP) را نیز محافظت می کند.