7 نکته مهم در بهینه سازی نرخ خزش (Crawl Budget) برای سئو
مقاله

7 نکته مهم در بهینه سازی نرخ خزش (Crawl Budget) برای سئو

در این مقاله به بررسی 7 نکته مهم پرداخته شده است که به شما کمک می کند، نرخ خزش سایت خود را برای سئوی بهتر افزایش دهید. نرخ خزش در سئو، یک نکته حیاتی محسوب می گردد که اغلب اوقات نادیده گرفته می شود. بسیاری از اقداماتی که نیاز است به جهت بهبود نرخ خزش یک سایت انجام گردد از وظایف و مسئولیت های متخصصین سئو هستند که اغلب به آن توجهی نمی شود. به طور خلاصه، نرخ خزش باید بهینه شود.

در این مقاله یاد خواهید گرفت: