IIS چیست؟ مروری بر وب سرور IIS
مقاله

IIS چیست؟ مروری بر وب سرور IIS

زمانی که درخواستی را برای سرور ارسال می نمایید، تا زمانی که پاسخ شما از سمت سرور ارسال شود نیاز به پردازش های بسیاری است که بخش اعظمی از این پردازش ها توسط وب سرور صورت می گیرد. در مقاله "مقایسه وب سرورهای معروف" برخی از وب سرورهای معروف نام برده شده اند اما در این مقاله به صورت تخصصی در مورد IIS که یک وب سرور مختص پلتفرم Microsoft .NET می باشد؛ صحبت خواهد شد.

IIS چیست؟

اصطلاحات تخصصی زیادی در رابطه با IIS وجود دارند. احتمالا در جستجو برای ابزار مناسب خود با عبارت هایی همچون "IIS web server" ،"IIS server" و "online IIS server" مواجه شده اید. برای درک اصطلاحات مربوطه، ابتدا باید نحوه عملکرد IIS را درک کنید.