چرا وب سایت ایندکس نمی شود
مقاله

چرا وب سایت ایندکس نمی شود

منظور از ایندکس شدن وب سایت چیست؟ چرا وب سایت ایندکس نمی شود؟

وقتی یک وب سایت و یا یک صفحه از آن ایندکس شده است بدین معنا می باشد که وب سایت و یا صفحه موردنظر در نتایج جستجوی گوگل قابل مشاهده بوده و به نوعی توسط گوگل فهرست شده است. در واقع هر چيزي را که شما در حافظه خود داريد و آن را به خاطر مي آوريد، در حافظه تان ايندکس شده و ایندکس صفحات و وب سایت ها در گوگل نیز به همین معنا است.

حال چطور می توان متوجه شد که وب سایت موردنظرتان در نتایج گوگل فهرست شده و می تواند آن را نمایش دهد؟

برای این مورد کافی است نام دامنه مدنظر را مانند مثال زیر در گوگل جستجو نمایید: