راه حل های سریع و ساده برای رفع خطای NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
مقاله

راه حل های سریع و ساده برای رفع خطای NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

مطمئنا تاکنون با چنین خطایی مواجه شده اید و هنگام بررسی وب سایت، مشاهده نموده اید که  سایت به درستی بارگذاری نشده و این خطا نمایش داده می شود. این مشکل زمانی رخ می دهد که شما به درستی گواهینامه SSL را نصب کرده اید اما کاربران آن را مشاهده نمی کنند.

چه عاملی منجر به بروز این خطا می شود؟

دلایل مختلفی وجود دارد اما به طور کلی دو نوع مشکل اساسی موجب این خطا می شود:

1- مشکلات مربوط به مرورگر یا اتصالات اینترنت شما

2- مشکلات مربوط به وب سایت و گواهی SSL

در این مقاله به بررسی این خطا و دلایل مختلف بروز مشکل در مرورگر های مختلف مانند Google Chrome، Firefox و Safari پرداخته خواهد شد و راه حل های موجود برای رفع این مشکل بررسی می گردد. اگر چه ممکن است پیدا کردن دلیل خطای NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID کمی زمانبر باشد اما خوشبختانه رفع این خطا چندان دشوار نیست.