بزرگترین عنصر محتوا یا LCP چیست و چه کاربری دارد ؟
مقاله

بزرگترین عنصر محتوا یا LCP چیست و چه کاربری دارد ؟

در این مقاله به سوالات زیر پاسخ داده خواهد شد.

  • بزرگترین عنصر محتوا چیست؟
  • با چه معیاری اندازه گیری می شود؟
  • چگونه برای بهبود امتیاز Core Web Vitals می توان LCP را بهینه کرد؟

Core Web Vitals چیست؟

Core web vitals ابتکار جدیدی از Google است که برای بهبود تجربه کاربر در وب طراحی شده است. Core Web Vitals به جای تمرکز بر معیارهای عمومی مانند مدت زمان بارگیری کل وب سایت شما، بیشتر روی چگونگی عملکرد سایت و تجربه کاربر متمرکز است اما (Largest Contentful Paint (LCP یک از معیارهای تجربه کاربری گوگل (Google User Experience) است که در سال 2021 به یکی از معیارهای رتبه بندی تبدیل شد.