دلایل اهمیت استراتژی UX مناسب
مقاله

استراتژی UX مناسب چیست و چرا مهم است؟

کاربران دلیل اصلی موفقیت وب سایت هستند اما با وجود بیش از 400 میلیون وب‌سایت فعال، جلب توجه آنها به سایت، حتی با اجرای یک استراتژی UX مناسب نیز دشوار است. در مقابل باید به اندازه کافی برای کاربران انگیزه ایجاد نمایید تا نرخ تبدیل کاربران به خریداران محصول را افزایش دهید.

برای کاهش خروج و ناامیدی کاربر بعد از ورود به سایت، باید اولویت اقدامات طراحی سایت را بر پایه تجربه کاربری UX قرار دهید. از آنجایی که طراحی های اولیه UX عمدتا روی سرعت بارگذاری وب سایت و صفحات آن متمرکز بوده است اما در سال های اخیر این موضوع گسترش یافته و اکنون سایت ها به برنامه هایی با استراتژی کامل UX نیاز دارند. باید تأثیر محتوا و کارایی سایت را به حداکثر نزدیک کرده و از خروج کاربران جلوگیری کنید. در ادامه این مقاله با ذکر چند نمونه، روند تغییرات استراتژی های UX و اهمیت استفاده از آن بررسی می شود. 

استراتژی UX مناسب چیست؟