خطرات Authentication Bypass یا دور زدن اعتبارسنجی
مقاله

آسیب پذیری Authentication Bypass یا دور زدن اعتبارسنجی

صاحبان وب سایت های وردپرسی می دانند که امنیت سایت در اولویت قرار دارد و اگر اقدامات لازم را انجام ندهند، ممکن است در برابر حملات آسیب‌پذیر شوند. حفظ پروتکل های امنیتی مناسب در سایت وردپرسی، کار آسانی نیست. حتی بزرگ‌ترین سایت‌ هایی که از وردپرس استفاده می‌کنند، اغلب با مشکلاتی همانند هک و حملات مخرب روبرو هستند اما هکرها فقط سایت های بزرگ را هدف قرار نمی دهند. در واقع، هکرها اغلب از سایت‌های کوچک‌تر سواستفاده می‌کنند، زیرا می‌دانند که پروتکل‌های امنیتی در اینگونه سایت ها اغلب نادیده گرفته می‌شوند و دسترسی غیرمجاز به آنها آسان‌تر است. یک آسیب‌پذیری "Authentication Bypass" یا "دور زدن اعتبارسنجی"، مانند یک ورودی به وب سایت شما خواهد بود که یک هکر می تواند از آن سواستفاده کند.