مقایسه سرویس کشینگ
مقاله

مقایسه Varnish Cache و Nginx Caching

سرویس کشینگ قابلیتی است که به وب سرور کمک می کند تا تمام درخواست ها به وب سرور ارسال نشود و در صورت وجود پاسخ درخواست در حافظه نهان (کش) پاسخ دهی به درخواست انجام شود.  ابزارهای زیادی جهت سرعت بخشیدن به لود صفحات وب وجود دارد که در این مقاله دو مورد از این ابزارها معرفی خواهد شد.