ایده های ایجاد پسوردهای قوی و به خاطر سپردن آنها
مقاله

ایده های ایجاد پسوردهای قوی و به خاطر سپردن آنها

همه افراد مطلع هستند که باید از رمزهای عبور قوی استفاده نمایند. هر خبری در مورد نقض داده یا هویت سرقت شده، یادآور این نیاز است. اما وقتی رمزهای رایج استفاده شده پردازش می شود، مشخص می گردد که بسیاری از افراد در واقعیت نسبت به امنیت رمزهای خود نگرش بی تفاوتی دارند.  به حدی که 20 رمزعبور متداول نه تنها دارای کلمه عبور بسیار ناامن مانند کلمه "password" هستند، بلکه 10.3٪ کل کلمه عبورهای مورد استفاده را نیز همین "password" به خود اختصاص می دهد.