آشنایی با عملکرد پینگ در سیستم عامل های مختلف
مقاله

نحوه عملکرد پینگ در سیستم عامل های مختلف

ping یک نرم افزار پایه در شبکه است که به وسیله آن می توان وجود یک آدرس IP نهایی و پذیرا بودن درخواست ها از سوی سرور میزبان آن IP را، تست و بررسی نمود. به ping، یک Packet Internet یا Inter-Network Groper نیز گفته می شود. نام ping برگرفته از یک اصطلاح در زیردریایی ها است. زیردریایی ها به وسیله ابزاری به نام sonar، یک صوت را به اطراف ارسال کرده و منتظر بازگشت آن خواهند بود تا پس از دریافت و انجام محاسبات لازم، بتوانند اجسام و فواصل آنها را تشخیص دهند. این ارسال صوت و انتظار برای بازگشت را ping می نامند.