راهکارهای رفع مشکل کندی وردپرس
مقاله

کاربردی ترین نکات و راهکارها جهت رفع مشکل کندی وردپرس (قسمت دوم)

در قسمت اول این مقاله «4 مرحله برای تعیین اینکه آیا سایت وردپرسی شما کند است یا خیر؟» شرح داده شد. در ادامه روش های رفع مشکل کندی وردپرسی، مورد بررسی قرار می گیرد.

17 روش برای رفع مشکل کندی وردپرسی

بر اساس اطلاعاتی که طی بخش اول این مقاله به دست آورده اید و تمام تست هایی که انجام شده است، نقاطی از سایت که می توانید با اعمال تغییرات در آن، سرعت یک سایت وردپرسی کند را افزایش دهید، شناسایی نموده اید. اکنون به کمک روش هایی که در ادامه این مقاله بیان شده است می توانید اقدام به رفع مشکل کندی وردپرسی نمایید.